måndag 4 mars 2013

Jagad


För att diskutera socialpolitiken måste vi gräva där vi står. Ta reda på hur det ser ut idag. Mammor tvingas fly med sina barn. Det är illa. Fruktansvärt illa! Och Ulf Kristersson tycker att socialsekreterare ska ha mer makt? Va?!

Vi i Sverige står i svallvågorna efter vanvårdsutredningen. Barn som samhället svek kan ansöka om ersättning, men bara de som vanvårdades fram till 1980. Det är viktigt att ansvar utkrävs även av kommunerna som agerade barnfientligt under den eran. Man måste titta på mekanismerna som ledde till att så många barn fick en svår barndom och sedan kvalitetssäkra verksamheten från de fel som begicks. Göteborg förefaller vara den kommun där flest barn vanvårdades – vad har hänt där sedan dess?

  • Jo, i Göteborg säras barn från sin anknytningsförälder och skickas till en person som inte ens behöver vara biologisk förälder.
  • Det finns vittnesmål om socialtanter som luktar gammal fylla.
  • En socialarbetare föreslog att barnet ska lämnas ut till pappan när mamman ringer i desperation och berättar att barnet är helt trasigt i underlivet.
  • Det finns vittnesmål om när läkare och förskollärare vittnar om att barnet inte mår bra hos pappan och mamman begär på familjehem, men barnet skickas till pappan på heltid.
  • Det finns vittnesmål om när socialtanter placerar barn hos en pappa som är våldtäktsmisstänkt och barnpsykolog senare vittnar om att barnet är ”tydligt sexualiserat”, ”pratar med flera röster” och ”hyperaktivt”. Borde inte det vara bevis om något för att barnet placerats fel?
  • Det finns vittnesmål om att alkoholister sitter i delirium med treåringar över helgen när mamman förlorat vårdnaden för hon inte vill släppa dit barnet obevakat.


Sen har vi familjeutredare och psykologer som privatpraktiserar och plötsligt blir barnen en handelsvara. I en kommun tycker en privat firma att ett barn inte ska ha tillgång till vare sig mamma, mormor, morfar eller annan släkt på moderssidan. BUP har vittnat om att barnet absolut inte ska träffa pappan obevakat, men där tycker socialutredarna att barnet vara, utan någon kontakt med moderssidan. De socionomerna är naturligtvis antingen mutade eller grundlurade. Hur kan man över huvud taget tänka i dom banorna - att man tar bort ett barn från en välfungerande mamma? Vilka rubriker vi får läsa i morgon om detta förfarande?

Och sen har vi ju barnen som flyttades till en våldsdömd pappa. Och socialsekreterare som får sitta kvar, trots att de skickar barn till en pappa som våldför sig på det. Är det så här vi vill ha det i Sverige? Ett absolut skräckland för barn? Där pedofiler har sista ordet i barnrättsfrågor?

En kvalitetshöjning på socionomers kunskaper är naturligtvis viktig, de måste arbeta enligt evidensbaserade teorier. En legitimation är en god idé. Men med tanke på hur illa många barn har det i dag, då de har flyttats till missbrukare och våldsmän, så är det viktigt att anknytningsföräldern får ett större inflytande över barnet. Det är anknytningsföräldern som känner barnet bäst och bör ha avgörandet i skyddsfrågor. Det skulle sparat många miljoner åt skattebetalarna. Barnens lidande blir livslångt hos våldsmän.

Vad kan man göra? Prata om det och prata om det och prata om det. Berätta igen och igen och igen.

Länkar:
http://hd.se/inrikes/2013/03/04/m-vill-oka-socialsekreterares-makt/
http://www.skanskan.se/article/20130304/TTINRIKES/303049993/-/m-vill-oumlka-socialsekreterares-makt
http://www.vk.se/812194/m-vill-oka-socialsekreterares-makt-2
http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=8363478
http://www.kuriren.nu/nyheter/default.aspx?articleid=6766391
http://www.barometern.se/nyheter/TT_inrikes/m-vill-oka-socialsekreterares-makt(3675157).gm
http://vlt.se/nyheter/omvarlden/1.1996491-m-vill-oka-socialsekreterares-makt
http://www.nsk.se/article/20130304/TTINRIKES/303049993/-/m-vill-oumlka-socialsekreterares-makt
http://www.skaraborgsbygden.se/index.php/article/5179/m-vill-oka-socialsekreterares-makt
http://www.laholmstidning.se/article/20130304/TTINRIKES/303049993/-/m-vill-oumlka-socialsekreterares-makt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar