tisdag 5 februari 2013

Lena Hellblom-Sjögren kritiserad

Och det var verkligen på tiden. I närmare 30 år har hon förstört livet för barn då hon har vittnat i domstolar, till förövarens fördel. Vi känner inte till ett enda fall där hon har lyssnat och trott på ett barn, utan villigt, med ekonomisk vinning, vittnat i domstolar i kvasi-teorin PAS namn.

Sveriges Psykologförbund är mycket konkret i sin kritik. När man läser hur Lena Hellblom-Sjögren har arbetat svindlar tanken. För mig är det helt obegripligt att det får gå till så amatörsmässigt när barnfrågor avgörs. Det är ett ”Kejsarens utan kläder”, och så har det pågått i decennier!

Den första kritiken är den allvarligaste, anser vi anknytningsföräldrar. Under den centrala rubriken ”Rättigheter och värdighet” står att läsa: ”Brister i respekt för barnet genom att uttala vad som är barnets bästa utan att ha träffat barnet...” Ja – ni läste rätt ”utan att ha träffat barnet”.

Sedan följer: ”Brister i respekt för den andre föräldern genom de uttalanden hon gör om dessa utifrån det begränsande och bristande underlaget.” Vi anknytningsföräldrar känner till detta mycket väl. Vi har samtliga anklagats för psykiska åkommor av familjerätter och socialtjänster, trots att vi har ett liv som fungerar väl både praktiskt, ekonomiskt och socialt.

Sveriges psykologförbund kritiserar också den yrkesmässiga integriteten. Hellblom-Sjögren har hamnat i en rollkonflikt där hon fått ekonomiska anslag från en stiftelse där fadern hon företräder är involverad. Det finns mycket pengar i denna hantering av barn. Bland annat känner vi till ett fall där en barnpsykolog vittnade falskt, anknytningsföräldern ålades betala skadestånd, strax därefter öppnade barnpsykologen egen firma. Ett år senare har det ännu inte gått att få fram om pengarna, som ju ska gå till barnet, sitter på ett överförmyndarspärrat konto. Vi hoppas kunna återkomma med namn på de inblandade myndighetspersonerna i det ärendet.

Här finns Sveriges Psykologförbunds yttrande i sin helhet.
Här finns mer att läsa om ovanstående.

//Senare tillägg//
Suspicio har också skrivit om den svidande kritiken mot Lena Hellblom-Sjögren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar