lördag 30 november 2013

Ännu en pedofil som rekommenderas vårdnad om ett barn

Vi läser sällan om det i tidningarna, men det sker systematiskt. Att barn skickas på heltid till pedofiler. Nedan lägger vi in Suspicios inlägg angående den dömde pedofilen som rekommenderas att adoptera.

Vi mammor vet hur pedofiler påverkar barn. Vilket trauma det är för barn att tvingas till en pedofil, för vi har sett det på nära håll. Det finns en anledning till att vi har den lagstiftning vi har i Sverige, men många socialtjänster och familjerätter följer inte lagen. Varför? När ska media berätta om hur illa ställt det är för barnen i Sverige? Vad väntar de på? Det finns många fall, många kolsvarta fall.

Barn som rycks upp från en trygg barndom för att flyttas till en våldsman och pedofil. Hur tror ni att barnet reagerar? Vi läser nattsvarta texter om vad som händer med barnen, de drabbas av panikångest, tappar tänder, långtidsjukskrivs av mörkrets läkare, för oro och ångest, så att pedofilen kan utnyttja än mer ostört. De dissocierar, är kaotiska, pratar med flera röster, de går tillbaka flera år i utvecklingen. Det händer här och nu.

Om det är så svårt att se till barnens lidande – varför inte se till vad det kostar skattebetalarna? Vi strävar efter att det en dag görs beräkningar på vad förfarandet har för ekonomiska konsekvenser för Sverige, för de är inte obetydliga. Vi pratar om problem som riskerar att pågå i generationer på grund av att en pedofil får fria händer på sitt/sina barn.

Det märkliga är att det finns personal på Socialstyrelsen inte förstår/vill se konsekvenserna av att barn – istället för att få en barndom – tvingas finnas som objekt för en pedofil. Hur kan man kollras bort så kapitalt? Hur rekryterar Socialstyrelsen personal?

Här följer Suspicios inlägg:

Fattar ni inte nu så kommer ni aldrig förstå….
…vad det är som pågår runt om i Sveriges kommuner och socialtjänster!

Äntligen e n pedofilskandal som lyfts fram i riksmedia. Det är på grund av alla pedofil och övergreppsskandaler som socialtjänster och familjerätter sanktionerar runt om i Sverige som vi fortsätter att blogga. För ni tror väl inte att den här pedofilskandalen är den enda?

Många är säkert förvånade över att en dömd pedofil godkänns som adoptiv förälder samtidigt som en överviktig 35-åring med ordnade förhållanden får nobben (för denne kan ju dö i förtid på grund av fetma). Vi är inte alls förvånade. För detta är vår vardag. En vardag som varken våra beslutsfattare eller media vill göra något åt eller lyfta fram i ljuset och av det skälet fortsätter barn som utsätts för sexuella övergrepp i Sverige att tvingas bo och leva med sina förövare. Välkomna till verkligheten!!

Välkomna till verkligheten!!

Tillägg ur artikel Helsingborgs dagblad (HD) 29 november 2013. Länk till artikeln i sin helhet:

”Mannen är dömd för sexuellt utnyttjande av en femårig flicka – nu föreslås han få adoptera. Socialnämnden godkände honom utifrån en utredning med många brister, visar vår granskning.

Han förgrep sig sexuellt på en femårig grannflicka.

Han har misstänkts för våldtäkt mot ett annat barn.

Han har chattat med unga flickor på nätet.

Och han är dömd till fängelse fyra gånger för sammanlagt 90 brott, det senaste med villkorlig frigivning i april i år.

Nu ska helsingborgaren, som är i 60-årsåldern, bli adoptivförälder. Ja, det är vad socialnämnden föreslår tingsrätten, som har sista ordet. Nämnden fattade sitt beslut förra torsdagen efter votering med siffrorna 9-1. Politikernas yttrande väger normalt sett tungt.

HD har tagit del av den tjänstemannautredning från socialförvaltningen som låg till grund för beslutet. Vi kan snabbt konstatera att denna lämnar flera frågetecken efter sig:

# Politikerna fick inte se den fällande sexdomen mot mannen. Den ingick inte i beslutsunderlaget. I utredningen nämns domen som brottsrubricering men beskrivs inte till sitt innehåll. Utredaren noterar flera gånger att mannen nekade till brottet. Vad utredaren inte nämner är att tingsrätten betecknade den femåriga flickans berättelse som ”både trovärdig och tillförlitlig” medan mannens version avfärdades som efterhandskonstruktioner. Allt enligt domen som HD har begärt ut.

# Mannen är dömd för totalt 90 brott (förutom sexbrottet nästan uteslutande ekonomiska brott) och till fyra fängelsestraff. Det senaste frigavs han från våren 2013 efter att han haft fotboja i hemmet de sista sex månaderna. Utredaren betecknar brotten som ”gamla” och skriver att det ”…finns i dag ingen oro för ny kriminalitet.” Vad denna slutsats grundar sig på framgår inte. Någon egen riskbedömning har av allt att döma inte gjorts. Det förs specifikt utifrån sexdomen inte något resonemang om mannens lämplighet att adoptera.

# Mannen begick det sexuella övergreppet 2004. Kort efter avtjänat straff misstänktes han för att ha våldtagit en 14-årig flicka i sin bostad i en annan kommun. När polisen kom till adressen fann de att mannen chattade med flera unga flickor samtidigt. Förundersökningen om våldtäkt lades ner men socialen vidtog åtgärder. Bland annat sattes en tillsynsperson in vid mannens umgänge med sina biologiska barn.

Året efter, 2007, gjordes en riskbedömning. Slutsatsen blev att det i mannens fall fanns risk för återfall i sexualbrott och att sannolika offer var underåriga flickor. För att ”skydda barnen” rekommenderades mannen att gå i behandling samt gå en föräldrautbildning. Om detta verkligen skedde kan ledamöterna inte veta eftersom det inte framgår av den utredning som socialförvaltningen i Helsingborg gjort [...]

***

Tillägg II: artikel i HD om socialchefen som polisanmäler visselblåsaren. Skämmes Dina Åhberg som rimligtvis är ytterst ansvarig för vad som händer i hennes förvaltning. De som borde polisanmälas är tjänstemännen som godkände pedofilen som adoptivförälder och inte den som avslöjade rättsrötan!

”Socialdirektör Dinah Åbinger polisanmälde i tisdags ett misstänkt brott mot tystnadsplikten. Orsaken är kommunalrådet Maria Winberg Nordströms (FP) Facebookinlägg om socialnämndens adoptionsbeslut.

Strax efter socialnämndens sammanträde i torsdags förra veckan skrev Folkpartiets kommunalråd Maria Winberg Nordström ett inlägg på Facebook. Hon skrev att socialnämnden hade fattat ett beslut som innebar att nämnden rekommenderade att en man som dömts för sexualbrott mot barn skulle få adoptera sin styvson. Och hon ställde frågan vad man kunde göra åt det.

Inlägget togs bort samma kväll och Maria Winberg Nordström vill inte offentliggöra den exakta ordalydelsen. Hon sitter inte i socialnämnden, utan hade fått informationen av sin partikamrat i nämnden, Carina Sällberg [...] Länk till artikeln i sin helhet

VÅRT TILLÄGG
Och som vanligt kan man se att det är de som vill skydda barn mot pedofiler som riskerar att lagföras. Vi vet att mammor som vill skydda sina barn får mycket hårda straff, alltifrån vitesföreläggande för att de inte lämnar ut barnet/barnen till fängelse, då de som sista utväg gett sig av med barnet/barnen.

LÄNKAR:
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/socialtjanst-anmaler-pedofiladoption_8775874.svd
http://www.nsk.se/article/20131129/TTINRIKES/311299971/1163/-/socialtjaumlnst-anmaumller-pedofiladoption
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sydnytt/pedofil-far-adoptera?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Svtse-NyheterFranSydnytt+(svt.se+-+Nyheter+fr%C3%A5n+Sydnytt)
http://www.expressen.se/kvp/pedofil-domd-for-brott-foreslas-fa-adoptera/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17930808.abInga kommentarer:

Skicka en kommentar